Jaarthema 2014 : ‘ SURPRISE SHOW’

De naam Surprise Show komt van de in Nederland groot geworden show gepresenteerd door Henny Huisman. Het format is in het jaar 1988 vanuit Engeland de Noordzee overgestoken naar Nederland. Vanaf de start was het programma direct populair, zo populair zelfs dat de Gouden Televizier-ring in de wacht gesleept werd.

de opzet van het programma SURPRISE SHOW was om mensen positief te verassen. In het eerste deel van de uitzending werd in iemand uit het publiek ter plekke verrast. In het tweede deel ging Henny bij iemand thuis op bezoek en volgde een verassing op locatie. De derde en grootste SURPRISE vormde de afsluiting van de uitzending. Daarbij werd iemand in de studio verrast met de komst van vrienden of familie die in een ver verleden elkaar uit het oog verloren waren. In Engeland heeft men bij ITV kortgeleden een nieuwe serie van dit programma gemaakt die in het najaar van 2013 uitgezonden is.

Dat de SURPRISE SHOW nog steeds actueel is, blijkt ook wel uit het feit dat de JCI Top van Gelderland dit als jaarthema geadopteerd heeft. De doelstellingen van het programma en van JCI Top van Gelderland vertonen veel gelijkenis. Het programma heeft als doel om met inzet en menskracht mensen uit de omgeving te verassen en een blijvende positieve indruk bij deze mensen achter te laten waar ze nog lang met veel plezier op terug kijken. Dit is precies wat de JCI Top van Gelderland in 2014 bij haar leden en omgeving wil bereiken.

In 2014 zullen er verschillende surprises/verassingen zijn waarvan de meeste in de beleidsplan toegelicht zijn. Samen met de opgenomen financiële verantwoording en de planning door het jaar heen wordt er een solide basis gelegd voor een prachtig en verassend lustrum-jaar 2014.

Bestuur 2014

Voorzitter : Maaike Vrencken

Vice-voorzitter : Jane de Vries

Secretaris : Gert van Norel

Penningmeester : Simon Klijnstra