Nieuw lid : Joachim van Olst

Beste leden, goed nieuws dat aansluit bij ons doel zoals omschreven in het jaarplan 2015. Joachim (van Olst) is al een aantal keren te gast geweest bij enkele bedrijfsbezoeken en heeft aangegeven graag lid te willen worden van onze kamer. De ledenwerf-commissie heeft inmiddels een leuk gesprek gehad bij Joachim op kantoor (Pruis Schilderwerken Elburg) en we gaan Joachim tijdens het eerst aankomende formeel inaugureren !

Zorg dus dat je er dan ook bij bent en heet Joachim enthousiast welkom bij de kamer op 8 september 2015 !